Get connected in Slovenia

Visit the WDI Slovenia Facebook page.

Email our country contact on [email protected]

Download a detailed history of women's rights in Slovenia (Sept. 2021).

Legal recognition of 'gender' (identity)

In Slovenia, one can change sex marker on ID (EMŠO) after acquiring a diagnosis “transsexualism”. A letter of affirmation by a psychiatrist will suffice, no medical intervention (hormone therapy or surgery) is required.

If one wants to proceed to hormone therapy and/or surgery, and have the expenses for all interventions covered by national health insurance, they will be appointed to a couple of additional visits to a psychiatrist, and to an endocrinologist and other surgical specialists.
Minors can get puberty blockers with parental consent. Cross-sex hormones, however, normally are not prescribed before the age of 18. 

postopek.png

In Slovenian:

Download a copy of 'Always Erin', by Erin Brewer, translated into Slovenian. The booklet is for young children who suffer from identity-related distress, caused by trauma.

Recent translations:

International aspects of »gender identity« – Anna Zobnina »Postali bomo talci tega, kar se odvija na mednarodni ravni. Ko rečem mednarodno, s tem mislim Evropsko unijo, Svet Evrope in Združene narode. (…) Obstaja financiranje, namenjeno preprečevanju nasilja nad ženskami – dotok sredstev, ki bi moral biti namenjen preprečevanju nasilja na podlagi spola –, ampak ko pogledate, kako v Evropski komisiji definirajo 'nasilje na podlagi spola', vidite, da ne gre za legalno definicijo, ker s tem mislijo 'spolno identiteto' in 'spolni izraz'. To je vir, namenjen financiranju številnih organizacij za ženske pravice, za preprečevanje nasilja nad ženskami. In to pomeni, da so te zdaj prikrajšane za ta dotok sredstev. (…) že približno dvajset let zelo močne lobistične skupine, izdatno podmazane z denarjem, delujejo skozi agencije Združenih narodov, predvsem agencije za razvoj in prebivalstvo. (...) v Unicefu, agenciji za pravice otrok, pišejo priročnike o 'spolni identiteti' in jih nato razpošiljajo po celotnem svetu.«

Revealed – The Tactics Used to Advance Gender Self-Identification on the Quiet – Tiffany Cowen za Women Are Human »Odvetniška družba Dentons je pripravila poročilo na podlagi raziskave, izvedene v osmih evropskih državah, o tem, kako je v zgolj nekaj letih prišlo do bistvenih sprememb pri legalni definiciji spola/družbenega spola. (...) svetuje, naj (…) vplivajo na politične stranke tako, da se infiltrirajo v mladinske organizacije [in] samoopredelitev spola skrijejo v reforme, ki uživajo večjo podporo (…). Kaže, da so bile bojazni feministk in zagovornikov pravic homoseksualcev, ki se zavzemajo za podrobnejšo preučitev vpliva predlaganih zakonskih sprememb na obstoječe pravice na podlagi spola ter varovalke za ženske in homoseksualce, upravičene.«

Dentons Law Firm Scrubs Website of Pro Bono Work for IGLYO – Jennifer Bilek »Dentons, največja odvetniška pisarna na svetu, ter mamutski medijski, finančni in pravni konglomerat Reuters transaktivistom svetujeta, naj pri kampanji skrivajo, kaj hočejo zares doseči: (…) odpraviti 'starostno omejitev, ob kateri lahko otroci samovoljno spremenijo svoj pravno priznani spol, ne da bi za to potrebovali zdravstveno diagnozo ali sodno odločitev'. (…) Večina ljudi misli, da gre pri gibanjih za »transspolnost« ali »spolno identiteto« za to, da se priskoči na pomoč ljudem, ki trpijo za mučnim stanjem. Ampak tisto, kar dejansko stoji za tem, je industrija, ki iz spola ustvarja medicinske identitete in obenem briše spolni dimorfizem iz zakonodaje. Nevarnosti takšne razgradnje, ko ta postane legalna, so hujše od vsega, kar smo doslej že lahko videli, da se dogaja v ženskem športu, pri kriminalni in zdravstveni statistiki, na področju enakopravne obravnave na delovnem mestu, varnosti žensk v zaporih in varnih hišah ter pri nagnusnem medicinskem eksperimentiranju z zdravimi otroki.«

Are Women Really Committing More Sex Offences Now? – Karen Finlay za Women Are Human »Poročila o večjem številu ženskih spolnih prestopnic sovpada s spremembo statističnega beleženja kriminala: na številnih področjih, ki so v pristojnosti sodne oblasti, zdaj beležijo spolno identiteto prestopnikov in ne njihovega spola. (…) Letno poročilo Norveške policijske akademije kaže, da se je eno leto po sprejetju zakona o samoopredelitvi spola število prijavljenih primerov žensk kot storilk posilstva več kot potrojilo, in sicer je od standardnih 12 primerov na leto poskočilo na 41. Nekaj teh primerov (15) je treba pripisati spremembi definicije posilstva, kar pa ne velja za preostalih 14 primerov.«

Transgenderism, neoliberalism and rape culture – Renée Gerlich »Transspolnost je neoliberalna ideologija, ki naravno danost biološkega spola obravnava kot nekaj, kar se da obdelati in zamenjati za denarni pridelek spolne identitete. (…) Ljudje ne bi nikoli verjeli idejam, kot je, da 'moški lahko zanosi' ali da 'ima lezbijka lahko penis', če ne bi živeli v katastrofalnih pogojih, ki jim feministke pravimo kultura posilstva – pogojih, ki moškim omogočajo, da se čutijo upravičene do spolnosti; kjer nekje v svetu vsako sekundo dneva posilijo žensko, kjer se normalizira pornografijo, objektifikacijo, disforijo, sovraštvo do telesa. V kulturi, kjer se ženske spoštuje in za otroke lepo skrbi, ki je zakoreninjena v naravnem svetu, se transspolna ideologija ne bi mogla razrasti.«

Autogynephilia/The Normalization of a Paraphilia for Corporate Profit and Control – Jennifer Bilek »Čas je, da začnemo bolj pozorno spremljati ta posebni vidik korporacijskega prevrata, ki je industrija spolne identitete. Operativna beseda tukaj je industrija. Kapitaliziranje fetiša, ki objektificira žensko biologijo – to je tisto, kjer se je začela industrija spolne identitete, ne pa identiteta ali družbeni spol (gender, tj. sistematična stereotipizacija na podlagi spola). Z normaliziranjem te parafilije se nas poblagovi in nadzoruje. (…) S tem ko se avtoginefilijo s pomočjo transspolnosti prikazuje kot stvar človekovih pravic, moške s fetišem spodbujamo k temu, da svoje fantazije utelešajo v službi, v korporacijah, v inštitucijah in v politiki. Njihovo utelešanje te njihove fantazije je raztelešenje žensk.«

The Gender Identity Industry, Transhumanism and Posthumanism – Jennifer Bilek »Zelo obsežno in hitro preurejanje zahodnih družb, menda v dobro človekovih pravic drobnega števila prebivalstva, ki ima težave z identiteto, je vrhunec absurdnosti. (…) Ljudje, ki razumejo zatiralsko strukturo korporativnega kapitalizma in so se borili zoper njegovo kolonizatorsko pustošenje na številnih frontah v zadnjih dveh generacijah, so slepi, ko svetovne vlade, večnacionalne korporacije, bančne inštitucije ter velika tehnološka in farmacevtska podjetja investirajo v naracijo o 'napačnih glavah v napačnih telesih' in v idejo, da je moški lahko ženska. Prav tako se nihče ne vpraša, zakaj se toliko posvečajo spreminjanju jezika …«

Forced Teaming, Feminism, LGB and ‘Trans Rights’ – dr. Em S transspolnostjo/transseksualnostjo so »začeli izpodbijati realnost in pomembnost binarnosti spola, s čimer pa zanikujejo tudi realnost istospolne privlačnosti. (…) Ne feminizem ne LGB pravice niso primerni spalnični tovariši za moški aktivizem, ki se je pojavil v poznih šestdesetih in zgodnjih sedemdesetih letih 20. stoletja v obliki transspolnosti/transseksualnosti. To namerno povezovanje nasprotujočih si ideologij je primer izsiljene timskosti v širokem merilu. (…) Poleg tega je ključno nespoštovanje mej. Prva meja je definicija, kaj je ženska, in potem, kaj je ženski spol, naslednja meja je posameznikov občutek jaza, potem se začenja prilaščanje fizičnih prostorov in virov.«

Odlomek iz knjige The abolition of sex Kare Dansky »'Nebinarnost' omenjam zato, ker se ta vidik debate odigrava v družbi in se mu tako ni mogoče izogniti. (…) Vsa človeška bitja, sesalci nasploh, so moškega ali ženskega spola. Čisto vsak izmed nas. Edina dodatna smiselna stvar, ki jo zaenkrat lahko rečemo o fenomenu posameznikov, ki 'se identificirajo kot nebinarni', je, da moški in ženska nista identiteti, obravnavati ju, kot da sta, je netočno. To sta biološki kategoriji spola, ki sta značilni za pet od sedmih vrst življenja. Trditev, da je ženska kategorija identitete, je poleg tega žaljiva za feministke, ki so se desetletja borile za zaščito pravic žensk in deklic. 'Ženska' ni kategorija, s katero ali iz katere bi se lahko 'identificiral' kdorkoli.«

Project Nettie Nettie Stevens je leta 1905 odkrila spolne kromosome. »Razmnoževanje z združitvijo genetskega materiala dveh različnih posameznikov, ki se je pojavilo pred več kot milijardo leti, je reproduktivna strategija vseh višje razvitih živali, vključno z razredom sesalcev, ki mu pripadamo ljudje. Biološki spol obstaja neodvisno od ljudi in družbe. Pri sesalcih imamo dva tipa spolnih celic in dva razreda reproduktivne anatomije. Moški spolni razred proizvaja številne majhne gibljive gamete – spermo. Ženski spolni razred proizvaja zelo velike gamete – jajčeca – ter zanosi in rodi živi podmladek. Reproduktivna anatomija slehernega posameznika je skoraj vedno nedvoumno moška ali ženska, kar se ustrezno zabeleži ob rojstvu. Moška in ženska reproduktivna anatomija se razlikujeta po kvaliteti, ne kvantiteti. Biološki spol ne zadosti pogojem, da bi lahko obveljal za spekter. Pri nekaterih redkih posameznikih pride do motenj v spolnem razvoju, vendar noben od teh posameznikov ne predstavlja dodatnega spolnega razreda. Poskusi, da bi se biološki spol obravnaval kot družbeni konstrukt, ki bi si ga posameznik nato lahko izbral kot identiteto, so skrajno ideološki, znanstveno neustrezni in družbeno neodgovorni.«